Rezerwacja tel.*  87 739 51 77

* w godzinach: 10:00 - 22:00. Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera.

I że ci nie odpuszczęOdlotowy nielotJurassic World: Upadłe królestwo 08.06.Zimna wojna 08.06.
I że ci nie odpuszczęOdlotowy nielotJurassic World: Upadłe królestwo 08.06.Zimna wojna 08.06.
Wydarzenie: Planet Cinema Ełk
Bilet do kina na cały rok 2018

Data: 2018-08-11

Rezerwuj / kup bilet

Bilet do kina na cały rok 2018

2018-08-11

 

WYGRAJ 

BILET DO KINA NA CAŁY ROK!*

 

* Więcej informacji na naszym facebooku

Z okazji 4 urodzin Kina weź udział w konkursie i wygraj bilet na cały rok do Planet Cinema w Ełku.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać nam zdjęcie, na którym widoczny jest bilet do Kina Planet Cinema w Ełku
Zdjęcia można przesyłać za pośrednictwem facebooka na konto „Planet Cinema Ełk” oraz mailowo pod adres elk@planetcinema.pl. Do zdjęcia należy dołączyć informację z danymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko i numer telefonu).
Zadaniem konkursowym jest wykazanie się kreatywnością. Spośród nadesłanych zdjęć Organizator wyłoni najciekawsze i nagrodzi jego autora.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii na profilu facebookowym Planet Cinema Ełk.

Oficjalne ogłoszenie nazwiska zwycięzcy odbędzie się podczas 4. Urodzin Kina i Galerii Brama Mazur - 11 sierpnia 2018 r. Dodatkowo zwycięzca zostanie telefonicznie poinformowany o wygranej przez Organizatora.Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca.

 

 Rozwiązanie konkursu 11 sierpnia!

 

 

Przeczytaj poniższy regulamin
lub zapytaj pracownika kina o szczegóły konkursu
i zawalcz o niesamowitą nagrodę!

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
Bilet do kina na cały rok 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Bilet do kina na cały rok”, zwanym dalej „Konkursem”, jest PLANET CINEMA ELK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 19/4, 00-498 Warszawa, NIP: 107-002-08-76, REGON 145941463 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs skierowany jest do klientów korzystających z usług Kina.
 3. Celem Konkursu jest nagradzanie klientów korzystających z usług Kina.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

ZASADY KONKURSU: 

 1. Uczestnik Konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Konkurs trwa do 31 lipca 2018 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed upływem jego okresu trwania.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w wyznaczonym terminie przesłać Organizatorowi zdjęcie, na którym widoczny będzie bilet do Kina Planet Cinema w Ełku.
 5. Zdjęcia można przesyłać za pośrednictwem facebooka na konto „Planet Cinema Ełk” oraz mailowo pod adres elk@planetcinema.pl. Do zdjęcia należy dołączyć informację z danymi uczestnika Konkursu (imię, nazwisko i numer telefonu).
 6. Zadaniem konkursowym jest wykazanie się kreatywnością. Spośród nadesłanych zdjęć Organizator wyłoni najciekawsze i nagrodzi jego autora.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii na profilu facebookowym Planet Cinema Ełk.
 8. Oficjalne ogłoszenie nazwiska zwycięzcy odbędzie się podczas 4. Urodzin Kina i Galerii Brama Mazur - 11 sierpnia 2018 r. Dodatkowo zwycięzca zostanie telefonicznie poinformowany o wygranej przez Organizatora. 

NAGRODA W KONKURSIE: 

 1. Wygraną w Konkursie jest całoroczny bilet do kina Planet Cinema Ełk, zwany dalej „Biletem”.
 2. Bilet zostaje aktywowany w momencie rozstrzygnięcia Konkursu i ważny jest przez 1 rok kalendarzowy.
 3. Bilet stanowi karta, z miejscem na dane osobowe zwycięzcy (imię, nazwisko, dowód tożsamości i jego nr).
 4. Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby – zwycięzcy Konkursu i ważny jest jedynie z dowodem tożsamości. Nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 5. Bilet upoważnia do nielimitowanego wejścia na dowolne filmy, o dowolnej godzinie i w dowolny dzień.
 6. Przed oficjalnym wręczeniem Biletu, zwycięzca konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego podpisania. 

REALIZACJA BILETU: 

 1. Aby wejść na salę kinową na wybrany film należy zgłosić się z Biletem do kasy Kina, w celu wyboru miejsca.
 2. Posiadacz Biletu może jednorazowo wykorzystać tylko jedno miejsce na dany seans. Osoby towarzyszące nie nabywają z tego tytułu żadnych specjalnych przywilejów.
 3. Rezerwacji na filmy można dokonywać we własnym zakresie: osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową.
 4. Z Biletu można skorzystać jedynie okazując go w kasie Kina. Nie ma możliwości zakupu biletu poprzez stronę internetową.
 5. Posiadanie Biletu nie jest jednoznaczne z zapewnieniem okularów na seanse 3D. Do seansów 3D należy posiadać własne okulary. Istnieje możliwość ich zakupu w kasie Kina w cenie od 3zł.
 6. Uprawnienia wynikająca z Konkursu nie łączą się z innymi promocjami organizowanymi w Kinie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Biletu przez Uczestnika, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych seansów z możliwości wykorzystania podczas nich Biletu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do uczestnictwa w Konkursie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Kina, dostępnego w kasach Kina, jak również na stronie www.planetcinema.pl.
 2. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na warunki Regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu rozpoczęcia Konkursu i może zostać zmieniony przez Organizatora w dowolnym terminie.