Rezerwacja tel.*  87 739 51 77

* w godzinach: 10:00 - 22:00. Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera.

TransformersKról ArturAuta 3Gru, Dru
TransformersKról ArturAuta 3Gru, Dru
Wydarzenie: Planet Cinema Ełk
Bilet do kina na cały rok

Data: 2017-08-12

Rezerwuj / kup bilet

Bilet do kina na cały rok

2017-08-12

 

 Chcesz wygrać BILET DO KINA NA CAŁY ROK?
Wystarczy, że zakupisz bilet/-y do naszego kina, uzupełnisz otrzymany kupon konkursowy i wrzucisz go do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się na holu kina!

 

Przeczytaj poniższy regulamin
lub zapytaj pracownika kina o szczegóły konkursu
i zawalcz o niesamowitą nagrodę!

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„Bilet do kina na cały rok”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Bilet do kina na cały rok”, zwanej dalej „Konkursem”, jest PLANET CINEMA ELK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 19/4, 00-498 Warszawa, NIP: 107-002-08-76, REGON 145941463 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs skierowany jest do klientów korzystających z usług Kina, a jego celem jest nagradzanie uczestników, nabywających jego produkty.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

ZASADY KONKURSU:

 1. Uczestnik Konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić ankietę Konkursową.
 3. Ankietę otrzymuje każdy klient, który zakupi dowolny bilet lub bilety w kasie Kina.
 4. Jedna ankieta wydawana jest do jednej transakcji (bez względu na liczbę zakupywanych biletów).
 5. Uzupełnioną ankietę należy wrzucić do specjalnej urny usytuowanej na holu kina.
 6. Pod uwagę będą brane jedynie uzupełnione ankiety, z podpisaną zgodą na przesyłanie przez firmę Planet Cinema Ełk informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 7. Jedna osoba może wrzucić dowolną liczbę ankiet w czasie trwania konkursu.
 8. Oficjalne losowanie zwycięzcy odbędzie się podczas 3 Urodzin Kina i Galerii Brama Mazur - 12 sierpnia 2017r. Dodatkowo zwycięzca zostanie telefonicznie poinformowany o wgranej przez Dyrektora Kina.

NAGRODA W KONKURSIE:

 1. Wygraną w Konkursie jest całoroczny bilet do kina Planet Cinema Ełk, zwany dalej „Biletem”.
 2. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o tym bezpośrednio przez przedstawiciela kina.
 3. Bilet zostaje aktywowany w momencie rozstrzygnięcia Konkursu i ważny jest przez 1 rok kalendarzowy.
 4. Bilet stanowi karta, z miejscem na dane osobowe zwycięzcy (imię, nazwisko, dowód tożsamości i jego nr).
 5. Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby – zwycięzcy Konkursu i ważny jest jedynie z dowodem tożsamości. Nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 6. Bilet upoważnia do nielimitowanego wejścia na dowolne filmy, o dowolnej godzinie i w dowolny dzień.
 7. Przed oficjalnym wręczeniem Biletu, zwycięzca konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego podpisania.

REALIZACJA BILETU:

 1. Aby wejść na salę kinową na wybrany film należy zgłosić się z Biletem do kasy Kina, w celu wyboru miejsca.
 2. Posiadacz Biletu może jednorazowo wykorzystać tylko jedno miejsce na dany seans. Osoby towarzyszące nie nabywają z tego tytułu żadnych specjalnych przywilejów.
 3. Rezerwacji na filmy można dokonywać we własnym zakresie: osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową.
 4. Bilet na dany seans można uwzględnić jedynie bezpośrednio w kasie Kina. Nie ma możliwości zakupu biletu poprzez stronę internetową.
 5. Posiadanie Biletu nie jest jednoznaczne z zapewnieniem okularów na seanse 3D. Do seansów 3D należy posiadać własne okulary. Istnieje możliwość ich zakupu w kasie Kina w cenie od 3zł.
 6. Uprawnienia wynikająca z Konkursu nie łączą się z innymi promocjami organizowanymi w Kinie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Biletu przez Uczestnika, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych seansów z możliwości wykorzystania na nich Biletu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do uczestnictwa w Konkursie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Kina, dostępnego w kasach Kina, jak również na stronie www.planetcinema.pl.
 2. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na warunki Regulaminu.
 3. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 12 sierpnia 2017 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed upływem jego okresu trwania.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu rozpoczęcia Konkursu i może zostać zmieniony przez Organizatora w dowolnym terminie.