Rezerwacja tel.*  87 739 51 77

* w godzinach: 10:00 - 22:00. Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera.

Raz się żyjePiotruś KrólikCiche miejsceTomb Raider
Raz się żyjePiotruś KrólikCiche miejsceTomb Raider
Wydarzenie: Planet Cinema Ełk

Kwietniowe weekendy - PEPSI gratis

  

Odrobina rozrywki na wiosnę znacznie umila weekend. A jeśli połączyć najnowszy filmowy hit z darmową Pepsi od nas, to jest to powód do wybrania się do kina!

 

W każdy kwietniowy WEEKEND do każdej zakupionej Pepsi z nalewaka - PEPSI 0,5l otrzymasz GRATIS!!!

 

 PROMOCJA TRWA w każdy weekend kwietnia (piątek - niedziela) do 29 kwietnia 2018 roku.

 

REGULAMIN:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest PLANET CINEMA ELK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 19/4, 00-498 Warszawa, NIP: 107-002-08-76, REGON 145941463 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja trwa do 29.04.2018.

3. Poprzez udział w Promocji uczestnik wyraża zgodę na warunki Regulaminu.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Do uczestnictwa w Promocji mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne (jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji) zwani dalej: „Uczestnikami”.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny.

3. Aby wziąć udział w promocji należy:

- W kwietniowe weekendy (od piątku do niedzieli włącznie) zakupić w kasie Kina Pepsi z nalewaka o dowolnej pojemności.

4. Promocja nie łączy się z zestawami.

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do Uczestnictwa w promocji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Kina dostępnego w kasach Kina jak również na stronie www.planetcinema.pl

§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Promocją powinny być zgłaszane pisemnie na adres: Planet Cinema Ełk, ul. Plac Miejski 2, 19-300 Ełk lub przez e-mail elk@planetcinema.pl

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:

- imię

- nazwisko

- dokładny adres Uczestnika potrzebny do przesłania odpowiedzi

- dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji


§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.planetcinema.pl

2. Organizator zastrzega sobie niniejsze prawa:

- Prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny

- Prawo do zakończenia Promocji przed upływem okresu trwania promocji.