Rezerwacja tel.*  87 739 51 77

* w godzinach: 10:00 - 22:00. Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera.

TransformersKról ArturAuta 3Gru, Dru
TransformersKról ArturAuta 3Gru, Dru
Wydarzenie: Planet Cinema Ełk
Tanie Środy z Pepsi

Tanie Środy z Pepsi


Aby wziąć udział w promocji należy: 

* Zakupić w Kinie dowolny zestaw będący w ofercie Kina, w skład którego wchodzi napój Pepsi (w tym również Mirinda, 7UP) o dowolnej pojemności lub zestaw z sokiem Toma i odebrać kupon promocyjny. Kupony są wydawane do zestawów zakupionych od czwartku do wtorku, czyli z wyłączeniem śród (w każdą środę następuje realizacja kuponów).

* W każdą środę w czasie trwania promocji kupon promocyjny należy wymienić w kasie kina na bilet w promocyjnej cenie 10 zł. Kupon jest ważny wraz z paragonem fiskalnym świadczącym o dokonaniu zakupu zestawu barowego w okresie trwania promocji.

1 kupon promocyjny = 1 bilet na dowolny seans 2D lub 3D*

*na seanse 3D obowiązują okulary, które można zakupić w kasie kina lub przynieść własne

 

Wzór kuponu:

 Promocja trwa do 30.07.2017

 Promocja nie dotyczy dni świątecznych.

 

REGULAMIN Promocji „Tania Środa z Pepsi” zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „Tania Środa z Pepsi”, zwanej dalej „Promocją”, jest PLANET CINEMA ELK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 19/4, 00-498 Warszawa, NIP: 107-002-08-76, REGON 145941463 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Promocja ma na celu promowanie napojów marki Pepsi, dostępnych w prowadzonym przez Organizatora kinie Planet Cinema Ełk, które znajduje się przy ul. Plac Miejski 2, 19-300 Ełk, zwanego dalej kinem.

3. Promocja trwa do 30.07.2017 lub do wyczerpania ilości biletów promocyjnych.

4. Poprzez udział w Promocji uczestnik wyraża zgodę na warunki Regulaminu.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Do uczestnictwa w Promocji mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupu produktów objętych Promocją (jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji) zwani dalej: „Uczestnikami”.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny.

3. Aby wziąć udział w promocji należy:

a) Zakupić w Kinie dowolny zestaw będący w ofercie Kina, w skład którego wchodzi napój Pepsi (w tym również Mirinda, 7UP) o dowolnej pojemności lub zestaw z sokiem Toma i odebrać kupon promocyjny.  Kupony są wydawane do zestawów zakupionych od czwartku do wtorku, czyli z wyłączeniem śród ( w każdą środę następuje realizacja kuponów )

b) W każdą środę w czasie trwania promocji kupon promocyjny należy wymienić w kasie kina na bilet w promocyjnej cenie 
10 zł.

1 kupon promocyjny = 1 bilet na dowolny seans 2D lub 3D*

*na seanse 3D obowiązują okulary, które można zakupić w kasie kina lub przynieść własne

4. Za każdy zakup zestawu barowego Uczestnik otrzyma jeden Kupon. W przypadku zakupu kilku zestawów, w ramach jednej transakcji, Uczestnik otrzyma tyle kuponów, ile zostało zakupionych zestawów zawierających jeden z napojów wskazanych 
w §2 ust. 3 a)

5. Organizator, przy ustalaniu repertuaru Kina, zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Promocji seansów w ramach projekcji specjalnych jak i standardowego repertuaru kina. Informacja o seansach nie objętych Promocją dostępna jest w kasach Kina
w zakresie, w jakim ustalony został repertuar Kina.

6. Nie można dokonać zakupu biletu w promocyjnej cenie poprzez stronę internetową www.planetcinema.pl

7. Zniżka wynikająca z Kuponu nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w Kinie.

8. Kupon jest ważny wraz z paragonem fiskalnym świadczącym o dokonaniu zakupu zestawu barowego w okresie trwania promocji.

9. Kupony promocyjne należy realizować do końca trwania promocji lub do wyczerpania ilości biletów promocyjnych. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych Śród z promocji.

11. Kupon w żaden sposób nie uprawnia do pierwszeństwa przy zakupie biletów w Kinie jak również do innych niż wymienionych w regulaminie preferencji.

12. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do Uczestnictwa w promocji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Kina dostępnego w kasach Kina jak również na stronie www.planetcinema.pl

§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Promocją powinny być zgłaszane pisemnie na adres: Planet Cinema Ełk, ul. Plac Miejski 2, 19-300 Ełk lub przez e-mail elk@planetcinema.pl

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:

- imię

- nazwisko

- dokładny adres Uczestnika potrzebny do przesłania odpowiedzi

- dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Kinie oraz na stronie internetowej www.planetcinema.pl

2. W przypadku, gdy nie można zrealizować kuponu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.

3. Organizator zastrzega sobie niniejsze prawa:

- Prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny

- Prawo do zakończenia Promocji przed upływem okresu trwania promocji.