facebook-icon
instagram-icon

KinoSzkoła

 

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy, Rodzice!
Zapraszamy do XIII edycji programu "KinoSzkoła"- rok szkolny 2023/2024.

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

CELE ZAJĘĆ:
 • Kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
 • wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.
KORZYŚCI DLA UCZNIA:
 • zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
 • pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
 • dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
 • dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
 • nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
 • przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
 • rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
 • wzbogaci słownictwo;
 • podniesie samoocenę;
 • pogłębi empatię.
KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:
 • zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
 • otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole;
 • uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;
 • otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
 • uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
 • otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
 • dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.
Cykl profilaktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY:
 • dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
 • uzupełnienie godzin wychowawczych;
 • cel: wsparcie w kształtowaniu postaw moralno-społecznych

Tryb pracy:
PRELEKCJA i PROJEKCJA FILMU - stacjonarnie  w kinie
DYSKUSJA - prowadzona w szkole przez nauczyciela z wykorzystaniem przygotowanych materiałów dydaktycznych;
Czas trwania zajęć: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania filmu

 

Na stronie www.kinoszkola.pl zamieszczone są pressbooki do wszystkich filmów prezentowanych w tegorocznej edycji "KinoSzkoły".

Nauczyciele otrzymają scenariusze lekcji drogą mailową, z których będą mogli skorzystać w praktyce dydaktycznej.

Zawartość merytoryczna programu KinoSzkoła sprawdzona jest przez specjalistów z Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi.

Dodatkowo program ten jest:
 • objęty partonatem OŚRODKA ROZWUJU EDUKACJI
 • objęty patronatem POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
 • objęty patronatem merytorycznym INSTYTUTU NAUK O KULTURZE I STUDIÓW INTERDYSCYPLINARNYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 • rekomendowany przez CENTRALNY GABINET SZTUKI FILMOWEJ W ŁODZI.

Program "KinoSzkoła" należy do "Koalicji dla Edukacji Filmowej"

Wystarczy pobrać Kartę zgłoszeniową, wypełnić, podpisać i przekazać Koordynatorowi kina w Państwa mieście. 

TERMINY SPOTKAŃ

Dopasowane są do Państwa potrzeb. Każdy przystępujący do programu nauczyciel wypełnia kartę zgłoszeniową, na podstawie której organizatorzy tworzą grafik zajęć.

BILETY I KARNETY

 • karnet na 7 spotkań i więcej – 13,00 zł/uczeń (cena biletu za jedne zajęcia)
 • karnet na 5 spotkań – 14,00 zł/uczeń (cena biletu za jedne zajęcia)
 • karnet na 4 spotkania – 15,00 zł/uczeń (cena biletu za jedne zajęcia)
 • pojedyncze zajęcia - 16,00 zł/uczeń

Zgodność z podstawą programową (nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, etyka, wychowanie do życia w rodzinie) jest potwierdzona Certyfikatem Filmoteki Narodowej. 

Kontakt do koordynatora KinoSzkoły w Oświęcimiu

Paulina Darowska - kierownik kina

tel.: 501-435-265

p.darowska@planet-cinema.pl