Facebook

Pracownik obsługi widza

ozdobna gwiazda
ozdobna gwiazda

Zakres obowiązków:

 • sprzedaż biletów i produktów barowych,
 • przygotowywanie artykułów spożywczych,
 • dbałość o jakość obsługi klientach,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku firmy.

Wymagania:

 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy.

Oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy,
 • darmowe bilety,
 • system premiowania,
 • możliwość awansu i rozwoju w strukturach firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@planetcinema.pl z dopiskiem REKRUTACJA EŁK

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Planet Cinema Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Planet Cinema Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-98) ul. Książęca 19/4 („Planet Cinema”),kontakt: elk@planetcinema.pl. Planet Cinema przetwarza Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Planet Cinema obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być Vector Software sp. z o.o, Eura 7 Sp. z o.o., Master Management sp. z o.o. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata od zakończenia rekrutacji. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi Twój udział rekrutacji.

Aplikuj