Facebook

Kariera

ozdobna gwiazda

Stanowisko:

Miejsce:

Data dodania

Miejsce:

Ełk

Data dodania:

16.05.2024

Administratorem Twoich danych osobowych jest Planet Cinema Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-98) ul. Książęca 19/4 („Planet Cinema”),kontakt: elk@planetcinema.pl.

Planet Cinema przetwarza Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Planet Cinema obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być Vector Software sp. z o.o, Eura 7 Sp. z o.o., Master Management sp. z o.o. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata od zakończenia rekrutacji. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi Twój udział rekrutacji.